top of page

Uddannelse til Auralog
 

Om uddannelsen til auralog

Uddannelsen til auralog er en smuk indre bevidsthedsudviklende rejse ind i den menneskelige bevidstheds selvhelbredende potentialer.

Indenfor auralogien har bevidstheden en overordnet betydning for sundhed og helse, følelsesmæssig balance, brug af mentale evner og potentialer. Auraen er en udstråling af bevidstheden. Auralogi er derfor viden om, hvordan bevidstheden, auraens energifelter og kroppen arbejder sammen. Auralogi indeholder viden om drømmenes symbolsprog og deres betydning samt viden om kroppens fysiologi sammenholdt med om viden de æteriske, astrale, mentale og spirituelle felter. Brugen af denne viden kaldes for energifeltterapi som har hjulpet tusinde af mennesker til et bedre liv med større livskvalitet på alle planer af livet. Auralogi og energifeltterapi er en sikker og efterprøvet viden, der er ny og alligevel gammel. Den er udviklet af mennesker med klarsyn - aurasyn, hvor den kærlige intention har været at give mennesker et godt liv, hvor de får det mest optimale ud af det.

 

Mellem kroppen og auraens eksisterer forskellige typer af samt naturlige energicirkulationer, som kvantefysikken kalder informationsstrømme. Hver energicirkulation har sin egen funktion i opretholdelsen af balance og heling mellem krop, bevidsthed og felt. Til hver af disse energicirkulationer er der tilknyttet kropslige og auriske punkter. Ved at bringe bevidst opmærksomhed til punkterne i de naturlige energicirkulationer skabes der heling i psyke og krop. Det er bl.a. det, som deltagerne på uddannelsen til auralog vil blive uddannet i, og som giver dem et trygt og sikkert fundament for at arbejde med heling på sig selv og andre mennesker. 


Deltagerne vil desuden blive sat grundig ind i underbevidsthedens og bevidsthedens funktioner og selvhelbredende hemmeligheder. Uddannelsen foregår over 2 år, hvor det første år er en kombination af teori, bevidsthedstræning, meditation, healing på briks og træning af aurasyn. Det andet år er en forsættelse af det første, men på  et endnu dybere plan, hvor det lærte fra første år begynder umærkeligt at integrerer sig i deltagerne. Efter hver weekend sendes undervisningsmaterialet til deltagerne, hvor det lærte trænes derhjemme til næste uddannelsesweekend. Efteruddannelse foregår igennem lotusgrupperne. Efter uddannelsen er slut bruges det lærte på dig selv og dine nærmeste, men også hvis du tilbyder andre mennesker konsultation i healing eller fjernhealing, drømmetydning og samtale. Uddannelsen er en gave, som du kan tage med dig på din rejse igennem livet.

Energifeltterapien overskriver aldrig et menneskes psykiske grænse, Energifeltterapien arbejder sammen med dit højere Selv og underbevidsthed. Energifeltterapi er i virkeligheden en spirituel form for selvhealing, som altid går helhedens ærinde. Selvet - menneskets psykofysiske overordnede funktion - er et kim i hvert menneske til at få det bedste ud af livet. Uddannelsen til auralog er viden om, hvordan du samarbejder med Selvet i dig selv og andre mennesker. 

astral aura lille to homepage ny.png

Første år

* Drømme & Energifelt 

* Drømme, tydning og felt.
* De syv energicentre, drømme og bevidsthed. 
* Polaritetsfænomenet.
* De æteriske energifelter og deres sammenhæng med krop,               følelser, tanker og det spirituelle felt. 
* De 21 sekundære energicentre og de andre felter.
* Vigtige æteriske punkter og det samlede energifelt
* De astrale energifelter, drømme, astral projektion, klardrømme. 
* Emotion & Følelse
* Sundhedsskadelige tilstande, farver og skyggen
* De astrale farvebevidsthedstilstande

* Det mentale felt og punkter sat deres betydning og brug.

* Det spirituelle felt og den højere bevidsthed
* Meditation 
* Healing, fjernhealing, gruppehealing 
* Healing i praksis

Det andet år

* De mentale energifelter og sammenhæng med de andre felter.
* Bevidsthedens strukturer
* Basisbevidstheden & den universelle kærlighed
* Mentale strukturer læst i auraen set i forhold til drømme og felter
* Det spirituelle energifelt, drømme og sammenhæng til lavere felter
* Før fødsel, Undfangelsen, de første år.
* Det spirituelle felt, bevidstheden & døden
* Karma: Regressivt & Progressivt 
* De spirituelle, potentielle bevidstheds - og sjælsfarver
* Klardrømme & visioner (synernes indre sammenhæng) 
* Meditation
* Øvelse i at se energi og aura 
* Healing, fjernhealing, gruppehealing 
* Healing i praksis

Praktisk information

Tilmelding: Tilmelding sker på følgende måde. Indsæt depositum 4000 kr. på reg.nr. 4453. Kontonr. 16488879 og send og derefter en mail til Frank Lorentzen med navn og adresse, telefon samt, hvad du har tilmeldt dig til.

HVOR

Nygade 2A 8300 Odder

Ndr. Frihavnsgade 17. 2100 Kbh. Ø

PRIS

 Uddannelsen strækker sig ialt over 2 år og indeholder 8 stk. koncentrerede fredag, lørdag. søndag weekender.

Både første og andet år koster 15.000 kr

Depositum per år 4000 kr.

 

Der bliver udleveret et omfattende uddannelsesmateriale for hver weekend, der studeres i mellemrummet mellem de forskellige uddannelsesweekender, hvor forskellige meditative energiterapeutiske øvelser samtidigt indarbejdes.

Pengene indsættes på følgende 

Reg.nr. 0274

Konto.nr 0016488879

2023-2024

Uddannelse 2. år i Kbh.

16.-17. Sep. kl. 10 
11.-12. Nov. kl. 10

24.-25. Feb. kl. 10
27.-28. april kl. 10

 

bottom of page