top of page

Drømmegrupper

Om drømme og udvikling

Drømmene danner bro mellem menneskets jordiske liv og dets indre, sjælelige/åndelige liv. At arbejde og forstå sine drømme skaber en naturlig syntese mellem disse to poler, der igen skaber en større følelse af helhel og klarhed. Syntesen opleves meget meningsfuld og er en af de mange bæredygtige udviklingsfunktioner ved drømmene.

vand,bro,ø.jpg

Drømme som en bro

Drømmene danner bro mellem fraspaltede personlighedsaspekter, som ofte optræder som øer i drømme. Drømmene er en vigtig kilde til forståelse af sig selv som person, men også i forhold til den verden og de mennesker, som vi er omgivet af dagligt. Drømmene udgår fra Selvet - vores overordnede psykofysiske funktion. Vores dagsbevidsthed fylder 10 procent af vores samlede bevidsthedspotentiale, hvor de resterende 90 procent ligger hen i ubevidsthed. Det siger sig selv, at når de 10 procent begynder at interessere sig for de 90 procent af sig selv, så sker der en positiv udvikling på alle planer af det vågne liv. Denne proces er en stille og rolig proces, som deltagerne mærker på egen krop og sjæl efter ca. 5 måneders arbejde med drømmene i form af større overskud, klarhed, ro, tro, livsengagement m.m.

Det vil du lære

Du vil lære at forholde dig og arbejde med dine egne drømme. Du vil igennem kontakten til drømmene opleve en indre modspiller og ven, som du kan stole på og have tillid til. Dette betyder, at du får tillid til dig selv. Efter et år vil du opleve dette meget specielle forhold til dit eget indre. Derudover vil du lære grundbegreberne indenfor drømmetydning. Du vil lære, hvordan underbevidstheden arbejder og fungerer. Du vil lære om ”skyggen”, ”anima & animus” og om visdommens arketyper. Du vil lære at lave et ”auragram” og en ”mandala” Du vil lære at meditere på dine drømmesymboler. Derudover vil du også igennem praktiske eksempler via drømmene lære om drømmenes esoteriske forbindelse til livslektie, indre guider, andre inkarnationer m.m.

hænder_med_lys_imellem.jpg

Sådan fungerer vores drømmegruppen

En åben drømmegruppe er for alle med interesse for drømmenes betydning og fungerer på følgende måde: Vi mødes 6 gange fra jan. til juni en gang månedlig, hvor de 4 af gangene er online og 2. af gangene er fysisk møder, som foregår enten i Odder eller Kbh. Ø. på en søndag fra 10 -15.30. De online over Zoom foregår en onsdag aften i tidsrummet fra kl.18.30-20.30. Pris: 600 kr per gang eller 3600 kr. for alle 6 gange. 

Fra aug. til dec. foregår møder på samme måde, hvor vi mødes 5 gange. De 3 af gangene er online og de 2 af gange fysisk. Pris: 600 kr per gang eller 3000 kr. for alle 5 gange. 

 

Efter alle møder sendes drømmene efterfølgende til mig, hvorefter jeg returnerer dem med min tydning, som er skrevet på sådan en måde, at alle kan forstå, hvordan drømmesymboler og tydningen af dem foregår. Du vil på et år få tilsendt over 100 drømme som er tydet. Dette give en god basis for forståelsen af dine egne og andres drømme. Det er som at lære et nyt sprog, som er underlæggende og universelt for alle sprog. NB: I juli er der ingen drømmegruppe.

Praktisk information

Tilmelding: Tilmelding sker på følgende måde. Send en mail til Frank Lorentzen med navn og adresse, telefon samt, hvad du har tilmeldt dig til, og om det er i Kbh eller Odder. Når du har fået svar retur indsættes beløbet på reg.nr. 4453. Kontonr. 16488879. 

Sted for fysisk møder
Huset Innana Ndr. Frihavnsgade 17, 2100
Kbh. Ø eller Nygade 2A, 8300 Odder

 

Priser
Jan. til juni: 3600 kr eller 600 kr per gang
Aug. til dec: 3000 kr eller 600 kr. per gang

Datoer for Kbh. gruppe 2023

7. juni online - 20. aug. fysik - 27. sep. online - 25. okt. online - 25. nov. fysisk
- 13. dec. online

Datoer for drømmegruppe Odder
2023
23. maj - 27. juni - 29. aug. - 26. sep. - 
17. okt. - 21. nov. - 5. dec 

 

bottom of page