top of page

Online Drømmegrupper og
Fysiske Drømmegrupper

Om drømme og udvikling

Drømmene danner bro mellem menneskets jordiske liv og dets indre, sjælelige/åndelige liv. At arbejde og forstå sine drømme skaber en naturlig syntese mellem disse to poler, der igen skaber en større følelse af helhel og klarhed. Syntesen opleves meget meningsfuld og er en af de mange bæredygtige udviklingsfunktioner ved drømmene.

vand,bro,ø.jpg

Drømme som en bro

Drømmene danner bro mellem fraspaltede personlighedsaspekter, som ofte optræder som øer i drømme. Drømmene er en vigtig kilde til forståelse af sig selv som person, men også i forhold til den verden og de mennesker, som vi er omgivet af dagligt. Drømmene udgår fra Selvet - vores overordnede psykofysiske funktion. Vores dagsbevidsthed fylder 10 procent af vores samlede bevidsthedspotentiale, hvor de resterende 90 procent ligger hen i ubevidsthed. Det siger sig selv, at når de 10 procent begynder at interessere sig for de 90 procent af sig selv, så sker der en positiv udvikling på alle planer af det vågne liv. Denne proces er en stille og rolig proces, som deltagerne mærker på egen krop og sjæl efter ca. 5 måneders arbejde med drømmene i form af større overskud, klarhed, ro, tro, livsengagement m.m.

Det vil du lære

Du vil lære at forholde dig og arbejde med dine egne drømme. Du vil igennem kontakten til drømmene opleve en indre modspiller og ven, som du kan stole på og have tillid til. Dette betyder, at du får tillid til dig selv. Efter et år vil du opleve dette meget specielle forhold til dit eget indre. Derudover vil du lære grundbegreberne indenfor drømmetydning. Du vil lære, hvordan underbevidstheden arbejder og fungerer. Du vil lære om ”skyggen”, ”anima & animus” og om visdommens arketyper. Du vil lære at lave et ”auragram” og en ”mandala” Du vil lære at meditere på dine drømmesymboler. Derudover vil du også igennem praktiske eksempler via drømmene lære om drømmenes esoteriske forbindelse til livslektie, indre guider, andre inkarnationer m.m. Du vil lære at se drømmenes forbindelse til auraens energifelter. 

hænder_med_lys_imellem.jpg

Sådan fungerer den åbne online drømmegruppe og den fysiske faste drømmegruppe

Den online drømmegruppe er åben for alle med interesse for drømmenes betydning og fungerer på følgende måde: Vi mødes online 1 gang månedlig online fra aug. og frem til juni.

Pris: 600 kr per gang eller for et helt år 6600 kr.  

Den fysiske drømmegruppe mødes i Odder en gang månedlig på en tirsdag i tidrummet fra kl. 17.30-20.30 og koster det samme som den online drømmegruppe. 

 

Efter alle online drømmemøder sendes drømmene efterfølgende til mig, hvorefter jeg returnerer dem med min tydning, som er skrevet på sådan en måde, at alle kan forstå, hvordan drømmesymboler og tydningen af dem foregår. I de tilsendte tydede drømme vil jeg belyse hver enkelt drøms forbindelse til auraens energifelter hvor der i nogle tilfælde anbefales at der laves en bestemt meditativ øvelse med punkter i energifeltet. 

Du vil på et år få tilsendt over 100 drømme som er tydet. Dette give en god basis for forståelsen af dine egne og andres drømme og deres forbindelse til energifeltet Nb.

Dette drømme materiale tilsendes ikke den fysiske drømmegruppe, men kan evt. købes. Det er som at lære et nyt sprog, som er underlæggende og universelt for alle sprog. NB: I juli er der ingen drømmegruppe.

Praktisk information

Tilmelding: Tilmelding sker på følgende måde. Send en mail til Frank Lorentzen med navn og adresse, telefon samt, hvad du har tilmeldt dig. Når du har fået svar retur indsættes beløbet på reg.nr. 0274.

Kontonr. 0016488879. 

Priser
600 kr per gang eller 6600 for et år
 


Datoer for online
drømmegruppe 2024 om drømme og energifelt

17. ja. - 7. feb. - 13. marts - 10. april. - 22. maj - 12. juni - 21. aug. - 18. sep. 23. okt. - 20. nov. - 11. dec. 

 

bottom of page