Drømmegrupper

Om drømme og udvikling

Drømmene danner bro mellem menneskets jordiske liv og dets indre, sjælelige/åndelige liv. At arbejde og forstå sine drømme skaber en naturlig syntese mellem disse to poler, der igen skaber en større følelse af helhel og klarhed. Syntesen opleves meget meningsfuld og er en af de mange bæredygtige udviklingsfunktioner ved drømmene.

Drømme som en bro

Drømmene danner bro mellem fraspaltede personlighedsaspekter, som ofte optræder som øer i drømme. Drømmene er en vigtig kilde til forståelse af sig selv som person, men også i forhold til den verden og de mennesker, som vi er omgivet af dagligt. Drømmene udgår fra Selvet - vores overordnede psykofysiske funktion. Vores dagsbevidsthed fylder 10 procent af vores samlede bevidsthedspotentiale, hvor de resterende 90 procent ligger hen i ubevidsthed. Det siger sig selv, at når de 10 procent begynder at interessere sig for de 90 procent af sig selv, så sker der en positiv udvikling på alle planer af det vågne liv. Denne proces er en stille og rolig proces, som deltagerne mærker på egen krop og sjæl efter ca. 5 måneders arbejde med drømmene i form af større overskud, klarhed, tro, livsengagement m.m.

Det vil du lære

Du vil lære at forholde dig og arbejde med dine egne drømme. Du vil igennem kontakten til drømmene opleve en indre modspiller og ven, som du kan stole på og have tillid til. Dette betyder, at du får tillid til dig selv. Efter et år vil du opleve dette meget specielle forhold til dit eget indre. Derudover vil du lære grundbegreberne indenfor drømmetydning. Du vil lære, hvordan underbevidstheden arbejder og fungerer. Du vil lære om ”skyggen”, ”anima & animus” og om visdommens arketyper. Du vil lære at lave et ”auragram” og en ”mandala” Du vil lære at meditere på dine drømmesymboler.

Sådan fungerer vores drømmegrupper

En åben drømmegruppe er for alle med interesse for drømmenes betydning og fungerer på følgende måde. Vi mødes 11 gange i løbet af et år en gang månedlig. De 4 af gange mødes vi fysisk en tirsdag i Odder drømmegruppen og en søndag i Kbh. drømmegruppen. Begge drømmegrupper foregår fra kl. 10-16. De resterende 7 gange mødes vi over nettet på Zoom en tirsdag aften for Odder gruppen og en onsdag aften for Kbh. gruppen. Dette sker i tidsrummet fra kl. 18.30-20.30 for begge grupper. Ved alle møder sendes drømmene efterfølgende til mig, hvorefter jeg returnerer dem med min tydning, som er skrevet på sådan en måde, at alle kan forstå, hvordan drømmesymboler og tydningen af dem foregår. Du vil på et år få tilsendt over 100 drømme som er tydet. Dette give en god basis for forståelsen af dine egne og andres drømme. Det er som at lære et nyt sprog, som er underlæggende og universelt for alle sprog. NB: I juli er der ingen drømmegruppe.

Praktisk information

Tilmelding: Tilmelding sker på følgende måde. Send en mail til Frank Lorentzen med navn og adresse, telefon samt, hvad du har tilmeldt dig til, og om det er i Kbh eller Odder. Når du har fået svar retur indsættes beløbet på reg.nr. 4453. Kontonr. 16488879. 

HVOR

Åben drømmegruppe i Odder.

Nygade 2A, 8300 Odder. 

 

Åben drømmegruppe i KBH.

Huset Innanna Nordre Frihavnsgade 17D. 2100, København Ø.

Tidspunkt

Søndage fra 10-16 i KBH.

Tirsdage fra kl. 10-16 Odder

Onsdage Kbh. over nettet fra kl. 18.30-20.30.

Tirsdage Odder over nettet fra kl. 18.30 - 20.30

PRIS

For hele forløb. Depositum 1500 kr.

Pris 6000 kr. eller 600 kr per gang

Datoer for Odder

2020 -2021
tirs. d. 20. okt. net
tirs. 17. nov.  fysisk
tirs. d. 8. dec. net
 
2021
tirs. 19 jan. net
tirs. 16. feb. fysisk
tirs. 23. marts net
tirs. 13. april net
tirs. 4. maj fysisk
tirs. 15. juni net

DATOER KBH

2020

ons. 21. okt. net

søn. 8. nov. Kbh. fysisk

ons. 9. dec. net

2021

ons. 20. jan. net

søn. 14. feb. fysisk

ons. 24. marts net

ons. 14. april net

søn. 9. maj fysik

ons. 16. juni net

Abonnere på mit nyhedsbrev

© 2019 by Frank Lorentzen. Made with love by REvolutionary Design.