Om Frank Lorentzen

Frank Lorentzen film.png

For English look further down the side. 

Frank Lorentzen er spirituel lærer, healer, drømmetyder, forfatter og musiker. Han har siden 1986 udgivet 10 cd'er på Fønix Musik, som ligger ude på de globale musiktjenester. I dag er hans musik og bøger tilknyttet hans eget forlag Essencia. I 2006 og 2007 udgav han bøgerne "Auraens Energifelter 1 & 2, som i dag er oversat til engelsk og tysk og kan købes over amazon.com

Auraens Energifelter 1 og 2 er blevet opdateret og nyredigeret og hedder i dag "Bevidsthedens Udstråling. Hans bog Drømme & Energifelt udkom i maj 2017. I november 2016 udkom hans nye CD Portals of Rainbows

Hans baggrund hviler på et mangeårigt arbejde med drømmene, som han er ekspert i og på dybe meditative erkendelser fra han var 21 år og frem. Han har en medfødt evne til at sanse auraens energifelter. Han har modtaget 10 års undervisning og mange enetimer hos den kendte irske healer og spirituelle lærer Bob Moore i Ringkøbing i årene fra 1983 til 1993. 

Siden 1983 og frem til i dag har han arbejdet som alternativ behandler med mennesker via healing, selvudvikling, meditation, musik, drømme og det menneskelige energisystem og dets natur, symbolik og farver.

Denne måde at arbejde på kalder han for "energifeltterapi". Han har opnået meget fine resultater med energitfeltterapien og har på det grundlag skabt uddannelsen til drømme - og energifeltterapeut.

English

Frank Lorentzen is a Danish teacher, healer, dream interpreter, author and musician. Since 1986, he has released 10 cd's, which is out on the global music services. Today, his music and books are affiliated with his own publishing house Essencia. In 2006 and 2007 he published the books "The Energy Fields of the Aura 1 & 2, which today are translated into English and German and can be purchased over amazon.com

 

The Energy Fields of the Aura1 and 2 have been updated and newly edited and are today called "The Radiation of Consciousness. His book Dreams & Energy Field was published in May 2017. In November 2016, his new CD Portals of Rainbows was released.

 

His background rests on many years of work with the dreams of which he is an expert and on deep meditative realizations from the age of 21 onwards. He has an innate ability to sense the energy fields of the aura.

 

He has received 10 years of teaching and many one-hour lessons from the well-known Irish healer and spiritual teacher Bob Moore in Ringkøbing, Denmark in the years from 1983 to 1993.

 

From 1983 until today, he has worked as an alternative therapist with people through healing, self-development, meditation, music, dreams and the human energy system and its nature, symbolism and colors. He calls this way of working "energy field therapy". He has achieved very good results with energy therapy and has on that basis created the education for dreams - and energy field therapist.

 

He has also held many concerts and seminars at home and in the rest of the world and still does