top of page

Basisbevidstheden og Den Højere Bevidsthed
d. 23.-24. marts og 25.-26. maj 2024 samt 2 weekendkurser i efteråret - vinter 2024 samt en opfølgende weekend i 2025 feb. De 4 første weekender opfølges af en hverdagsaften over zoom, hvor vi vi tale om indholdet fra weekenden og svare på spørgsmål. 

Gylden ørken baggrund.png

Basisbevidstheden og den højere bevidsthed er en kursus række, som henvender sig til ægte spirituelt søgende mennesker. Den højere bevidsthed kan kun overføres via et menneske, som allerede kender vejen eller igennem Guds nåde. Alle deltagere skal først godkendes af Frank Lorentzen før de kan deltage. Dette foregår igennem en aftalt samtale.

Kursusrækken foregår over fire weekender på et år, hvor de forskellige fase i forbindelse med udviklingen af højere bevidsthed gennemgås verbalt i form af instruktioner som indøves via meditation og derefter mediteres på frem til næste møde i kursusrækken. Man forpligter sig til, at deltage i alle fire weekendkurser. I 2025 vil vi så se på hvor langt vi er kommet i udviklingen af den højere bevidsthed. 

 

I Biblen står der, at Gud er Lys og Kærlighed og at himmeriget er inden i os. Vi har alle oplevet dette Lys og Kærlighed, da vi blev født. Denne medfødte tilstand kalder jeg for basisbevidstheden, som er lagret dybt i vores underbevidsthed. Når vi møder den højere bevidsthed, er den ikke et fremmedartet element. Den føles naturlig og tidløs. Den bor inde i os alle. Den højere bevidsthed er en treenighed som ikke kan adskilles og hvor de tre højere bevidsthedsplaner er et. Kursusrækken er både en indlæring og selvstudie i basisbevidstheden og den højere bevidsthed og koster 20.000.  

 

Her er en beskrivelse hvad vi skal igennem de forskellige kursus weekender.

Den første weekend arbejder vi med det 5. bevidsthedsplan som er den spirituelle bevidsthed, som er lagret i basisbevidstheden. Dette lag af den højere bevidsthed kaldes i Kristendommen for Englenes rige. Dette lag i basisbevidstheden er skabt fra 6. til 36. måned af vores liv. Her bruger vi billede af dig selv fra denne tid for at vække dette subtile lag i din psyke og underbevidsthed. Vi vil lave bestemte åndedrætsøvelser og meditationer for at aktivere kontakten til det 5. bevidsthedsplan og tilstanden i basisbevidstheden. I den forbindelse arbejder vi også med skytsengle og indre vejledere. Vi vil især lave meget lange meditationer på 75-90 min. Efter weekenden taler vi en aftalt hverdagsaften med hinanden over zoom, hvor vi gennemgår det indøvede og spørgsmål i denne forbindelse m.m.

 

I den anden weekend vil vi se på om der har været kontakt til det 5. bevidsthedsplan siden sidst. En kontakt til det 5. bevidsthedsplan kan ske på flere måder. I drømme, i meditation, når man er afslappet, eller i situationer hvor jeget er afslappet og rolig. Derefter går vi videre til til det 6. bevidsthedsplan. 

Det sjette bevidsthedsplan er beliggende i basisbevidstheden fra den 2. til 6. måned af vores liv og kaldes i Kristendommen for Ærkeenglenes rige. Det er også mægtige felter af kosmisk bevidsthed skabt af afdøde og levende spirituelle mennesker op igennem menneskehedens historie. Vi arbejder med punkter og teknikker til at få kontakt med det lag i basisbevidstheden. Vi meditere på spirituelle mestre eller Ærkeengle i lange meditationer. En aftalt hverdagsaften vil vi tale sammen over zoom om den det 6. bevidsthedsplan og evt. spørgsmål i den forbindelse. 

 

Den tredje weekend gennemgår vi erfaringerne i drømme, meditationer, sansninger og subtile oplevelser. Det syvende bevidsthedsplan er alle bevidsthedsformers guddommelige ophav. Det møder vi som det første, når vi dør i form af det primære klare lys, som også er en ufattelig, gennemtrængende universel kærlighed, hvor alt bliver til enhed. Alt bliver til Gud - Lys - Kærlighed. Det syvende bevidsthedsplan er lagret i basisbevidstheden fra fødslen og 2 måneder frem. Vi vil bruge teknikker og punkter til at få kontakt til dette meget dybe lag af vores psyke og basisbevidsthed. Vil vil lave regressionsøvelser i meditative tilstande, hvor du måske får kontakt til denne uendelige kærlige og lys. Vi følger op på weekenden i et møde over zoom på en hverdagsaften, hvor vi tale om oplevelser og og spørgsmål. 

 

Den fjerde weekend vil vi gennemgå det lærte. Informationer fra det 5. bevidsthedsplan indeholder også informationer fra det 6. og 7. bevidsthedsplan. Deltagerne vil lære at forstå samarbejdet mellem de tre højere bevidsthedsplaner. Vi vil da også på det tidpunkt kunne opdage hvilket et af de tre højere bevidsthedsplaner, der især arbejder igennem de forskellige deltagere. Vi vil efterfølgende mødes en hverdagsaften over zoom, hvor vi vil tale om det forskellige oplevelser og spørgsmål.   

 

Alle mennesker er født ind i denne verden med højere bevidsthedstilstand, dog uden vi har hukommelse og bevidsthed derom. For opnå bevidsthed og hukommelse om den højere bevidsthed kræves en jegbevidsthed. Jegbevidstheden skabes de tre første år af livet og skabes evolutionært inde i den medfødte basisbevidsthed, hvor den udvikles i forbindelse med evnen til fokusering, kropsbevidsthed og sproget. 

 

Gylden ørken baggrund.png

Sted
Huset Innanna
Ndr. Frihavnsgade 17
2100 København Ø


5 kursusweekender

Datoer 2024 + 2025
23.-24. marts + 25.-26. maj +

21. - 22. sep. + 2. nov. - 3. nov. + 1. - 2. feb.
Hver kursusweekend opfølges at en aften med Zoom møde fra kl. 18.30 til kl. 21.oo
. Disse datoer er følgende tirsdage
d. 16/4 + 18/6
 - 17/9 - 19/11
Efter sidste kursusweekend d. 1.-2. feb. 2025 er der ingen zoommøde. 


 
Pris
20.000
for alle 5 kursus weekender

Tilmelding 
Send Frank Lorentzen en mail, hvor du tilmelder dig. Har du gået på uddannelsen, drømmegruppe og udviklingsgruppe hos Frank Lorentzen behøver jeg ikke at tale med dig over telefon. Hvis du ikke har været i berøring førhen med Frank Lorentzen skal man godkendes for man kan deltage. 

Depositum 5000 kr. som indbetales på

reg.nr. 0274 konto.nr. 0016488879 

bottom of page